Дефиниция на Гериатрична медицина

Дефиниция на Гериатрична медицина (приета в Малта, 3.5. 2008, преработена в Копенхаген 6.9.2008)
Гериатричната Медицина е специалност на медицината отнасяща се до физическите,умствените, функционалните и социалните условия в областта на спешните, хроничните,рехабилитационните, превантивните и терминалните грижи за възрастните хора.
При тази група пациенти е налице висока степен на крехкост, както и активна множествена патология, която изисква цялостен подход. Болестите могат да се проявят по различен начин при възрастните, в много случаи са особено трудни за диагностициране, ефектът от лечението
често се забелязва по-бавно, а при голяма част от пациентите е необходима и допълнителна социална подкрепа.
Поради тези причини Гериатричната Медицина е повече от медицина, в която пациентът се разделя на органни системи. В много случаи тя предлага и допълнителна терапия с помощта на мултидисциплинарен екип, главната цел на който е да се оптимизира функционалният статус
на възрастния човек и да се подобрят качеството на живот и автономията му.
Гериатричната медицина не е специфично дефинирана по възраст, но се занимава с типичната заболеваемост, която се среща при по-възрастните пациенти. Повечето пациенти са над 65 г., но проблемите, на които се набляга в специалността Гериатрична Медицина, са тези, които се
срещат най-често в групата на над 80 годишните.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безспорен е фактът, че по исторически и структурни причини организацията на специалността гериатрична медицина може да варира между Европейските страни членки.

Latest Minutes

See the latest minutes from the Brussels-meeting in the Board Only-section

05/08/2017

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

04/05/2017

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

2016-10-18

New article