Дефиниция на Гериатрична медицина

Дефиниция на Гериатрична медицина (приета в Малта, 3.5. 2008, преработена в Копенхаген 6.9.2008)
Гериатричната Медицина е специалност на медицината отнасяща се до физическите,умствените, функционалните и социалните условия в областта на спешните, хроничните,рехабилитационните, превантивните и терминалните грижи за възрастните хора.
При тази група пациенти е налице висока степен на крехкост, както и активна множествена патология, която изисква цялостен подход. Болестите могат да се проявят по различен начин при възрастните, в много случаи са особено трудни за диагностициране, ефектът от лечението
често се забелязва по-бавно, а при голяма част от пациентите е необходима и допълнителна социална подкрепа.
Поради тези причини Гериатричната Медицина е повече от медицина, в която пациентът се разделя на органни системи. В много случаи тя предлага и допълнителна терапия с помощта на мултидисциплинарен екип, главната цел на който е да се оптимизира функционалният статус
на възрастния човек и да се подобрят качеството на живот и автономията му.
Гериатричната медицина не е специфично дефинирана по възраст, но се занимава с типичната заболеваемост, която се среща при по-възрастните пациенти. Повечето пациенти са над 65 г., но проблемите, на които се набляга в специалността Гериатрична Медицина, са тези, които се
срещат най-често в групата на над 80 годишните.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безспорен е фактът, че по исторически и структурни причини организацията на специалността гериатрична медицина може да варира между Европейските страни членки.

Meeting in Berlin

The autumn meeting of the section was in Berlin on the 13th of October 2018. There was a presentation of how geriatric medicine is organized in Germany. The main discussion was about the European Training Requirements for Geriatric Medicine, which is being written, and the plans for a European exam in geriatric medicine.  Jurate Macijauskiene from Lithuania was elected as president-elect. In the picture she is with Jaap Kulder the president of the section.
18/11/2018

Vilnius Meeting

The meeting of the section in Vilnius on May the 5th 2018: The delegates discussed a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine. Also there was a presentation of geriatric medicine in Lithuania. It was a very productive meeting in beautiful Vilnius with a delicious dinner afterwards. 

 

05/12/2018

Nice Meeting

 

See final minutes here

The meeting of the section in Nice on Sept 23, 2017: The delegates discussed new horizons for geriatric medicine in Europe, including the new geriatrics specialty title in France, a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine.

12/10/2017

Latest Minutes

See the latest minutes from the Brussels-meeting in the Board Only-section

05/08/2017

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

04/05/2017

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

18/10/2016

New article