Geriatrie (geriatrická medicína)

Geriatrie (geriatrická medicína) - definice
(přijato UEMS – Sekce geriatrické medicíny, Malta 3.5.2008, doplněno Kodaň 6.9.2008)
Geriatrie (geriatrická medicína) je specializovaný lékařský obor, který se zaměřuje na somatické, mentální, funkční a sociální problémy starších pacientů v akutní, chronické, rehabilitační, preventivní a paliativní péči. Tato skupina pacientů se vyznačuje vysokou vulnerabilitou (křehkostí) a mnohočetnou polypatologií vyžadující holistický přístup. Nemoci ve vyšším věku mohou mít odlišné projevy, často se obtížně diagnostikují, odpověď na léčbu může být opožděná a častá je potřeba  sociální podpory/pomoci.
Geriatrie proto přesahuje tradiční orgánově orientovanou medicínu a nabízí komplexní léčbu poskytovanou multidisciplinárním týmem. Hlavním cílem geriatrické péče je optimalizovat funkční stav seniora, zlepšit kvalitu života a jeho nezávislost.
Geriatrická medicína není striktně definovaná věkovou hranicí ošetřovaných pacientů, ale zaměřuje se na typickou nemocnost vyššího věku. Převaha pacientů je starších 65 let, ale typicky geriatrická problematika je mnohem častější ve věkové skupině nad 80 let.

------------------------------
Vzhledem k historickým a systémovým specifikům jednotlivých evropských zemí může být organizace a struktura geriatrických služeb v jednotlivých zemích Evropy odlišná<

Nice Meeting

See final minutes here

The meeting of the section in Nice on Sept 23, 2017: The delegates discussed new horizons for geriatric medicine in Europe, including the new geriatrics specialty title in France, a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine.

10/20/2017

New Document

The new silver paper on “New horizons in geriatric medicine” has been published (Fisher JM et al, European Geriatric Medicine). See Key Internal Documents (Board only section).

09/26/2017

Latest Minutes

See the latest minutes from the Brussels-meeting in the Board Only-section

05/08/2017

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

04/05/2017

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

2016-10-18

New article