Geriatri

(godkendt på Malta d.3. maj 2008, videreudviklet i København d.6. september 2008)
Geriatri er et medicinsk speciale, som beskæftiger sig med somatiske, mentale, funktionsmæssige og sociale forhold hos ældre patienter med akut og kronisk sygdom, behov for genoptræning, forebyggende indsats og/eller terminal pleje. Denne patientgruppe anses at have høj forekomst af skrøbelighed med, aktiv multipatologi, som nødvendiggør en holistisk tilgang. Sygdomme kan præsentere sig anderledes hos den ældre patient og er ofte vanskelige at diagnosticere. Behandlingseffekten kan være forsinket, og der er tit behov for sociale støtteforanstaltninger.
Geriatri omfatter derfor mere end de organorienterede specialer og tilbyder yderligere terapeutiske tiltag i et multidisciplinært og tværfagligt miljø. Hovedformålet med tværfagligheden er at optimere funktionsniveauet hos den ældre person for derved at forbedre livskvaliteten og autonomien.
Geriatri er ikke specifikt defineret ved alder, men varetager den typiske sygdomsmanifestation som ses hos ældre patienter. De fleste patienter er over 65 år, men de problemstillinger som især varetages af geriatrien bliver betydeligt hyppigere i gruppen af 80+ årige.
----------------------------------
Vi erkender, at organiseringen af geriatri kan variere blandt EU medlemslandene af historiske og strukturelle/organisatoriske årsager.

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

18-10-2016

New article