Geriatri

(godkendt på Malta d.3. maj 2008, videreudviklet i København d.6. september 2008)
Geriatri er et medicinsk speciale, som beskæftiger sig med somatiske, mentale, funktionsmæssige og sociale forhold hos ældre patienter med akut og kronisk sygdom, behov for genoptræning, forebyggende indsats og/eller terminal pleje. Denne patientgruppe anses at have høj forekomst af skrøbelighed med, aktiv multipatologi, som nødvendiggør en holistisk tilgang. Sygdomme kan præsentere sig anderledes hos den ældre patient og er ofte vanskelige at diagnosticere. Behandlingseffekten kan være forsinket, og der er tit behov for sociale støtteforanstaltninger.
Geriatri omfatter derfor mere end de organorienterede specialer og tilbyder yderligere terapeutiske tiltag i et multidisciplinært og tværfagligt miljø. Hovedformålet med tværfagligheden er at optimere funktionsniveauet hos den ældre person for derved at forbedre livskvaliteten og autonomien.
Geriatri er ikke specifikt defineret ved alder, men varetager den typiske sygdomsmanifestation som ses hos ældre patienter. De fleste patienter er over 65 år, men de problemstillinger som især varetages af geriatrien bliver betydeligt hyppigere i gruppen af 80+ årige.
----------------------------------
Vi erkender, at organiseringen af geriatri kan variere blandt EU medlemslandene af historiske og strukturelle/organisatoriske årsager.

Meeting in Berlin

The autumn meeting of the section was in Berlin on the 13th of October 2018. There was a presentation of how geriatric medicine is organized in Germany. The main discussion was about the European Training Requirements for Geriatric Medicine, which is being written, and the plans for a European exam in geriatric medicine.  Jurate Macijauskiene from Lithuania was elected as president-elect. In the picture she is with Jaap Kulder the president of the section.
18/11/2018

Vilnius Meeting

The meeting of the section in Vilnius on May the 5th 2018: The delegates discussed a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine. Also there was a presentation of geriatric medicine in Lithuania. It was a very productive meeting in beautiful Vilnius with a delicious dinner afterwards. 

 

05/12/2018

Nice Meeting

 

See final minutes here

The meeting of the section in Nice on Sept 23, 2017: The delegates discussed new horizons for geriatric medicine in Europe, including the new geriatrics specialty title in France, a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine.

12/10/2017

Latest Minutes

See the latest minutes from the Brussels-meeting in the Board Only-section

05/08/2017

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

04/05/2017

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

18/10/2016

New article