Geriatri

(godkendt på Malta d.3. maj 2008, videreudviklet i København d.6. september 2008)
Geriatri er et medicinsk speciale, som beskæftiger sig med somatiske, mentale, funktionsmæssige og sociale forhold hos ældre patienter med akut og kronisk sygdom, behov for genoptræning, forebyggende indsats og/eller terminal pleje. Denne patientgruppe anses at have høj forekomst af skrøbelighed med, aktiv multipatologi, som nødvendiggør en holistisk tilgang. Sygdomme kan præsentere sig anderledes hos den ældre patient og er ofte vanskelige at diagnosticere. Behandlingseffekten kan være forsinket, og der er tit behov for sociale støtteforanstaltninger.
Geriatri omfatter derfor mere end de organorienterede specialer og tilbyder yderligere terapeutiske tiltag i et multidisciplinært og tværfagligt miljø. Hovedformålet med tværfagligheden er at optimere funktionsniveauet hos den ældre person for derved at forbedre livskvaliteten og autonomien.
Geriatri er ikke specifikt defineret ved alder, men varetager den typiske sygdomsmanifestation som ses hos ældre patienter. De fleste patienter er over 65 år, men de problemstillinger som især varetages af geriatrien bliver betydeligt hyppigere i gruppen af 80+ årige.
----------------------------------
Vi erkender, at organiseringen af geriatri kan variere blandt EU medlemslandene af historiske og strukturelle/organisatoriske årsager.

Nice Meeting

See final minutes here

The meeting of the section in Nice on Sept 23, 2017: The delegates discussed new horizons for geriatric medicine in Europe, including the new geriatrics specialty title in France, a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine.

10/20/2017

New Document

The new silver paper on “New horizons in geriatric medicine” has been published (Fisher JM et al, European Geriatric Medicine). See Key Internal Documents (Board only section).

09/26/2017

Latest Minutes

See the latest minutes from the Brussels-meeting in the Board Only-section

05/08/2017

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

04/05/2017

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

2016-10-18

New article