Definitie van de Geriatrie

Definitie van de Geriatrie (Declaratie van de Geriatric Medicine Section van de UEMS op Malta op 03-05-2008)
De Geriatrie is een medisch specialisme dat zich richt op somatische, psychische, functionele en sociale aspecten bij acute, chronische, revalidatie en preventieve zorg en op de zorg bij het einde van het leven van oudere patiënten.
Deze groep patiënten zijn vaak kwetsbaar (frail), en lijden aan meerdere actieve aandoeningen die een holistische aanpak vergen. Ziekten presenteren zich op hoge leeftijd vaak anders, zijn hierdoor moeilijk te diagnosticeren, met een vaak traag herstel na behandeling. Ouderen behoeven frequent sociale ondersteuning.
De Geriatrie overtreft daarom de orgaan-gerichte geneeskunde en biedt aanvullende behandelingen in een multidisciplinair verband, waarbij de voornaamste doelstelling is om de functionele status van de oudere persoon te optimaliseren en de kwaliteit van leven en de autonomie te verhogen.
De geriatrie is niet een leeftijdsgebonden specialisme , maar richt zich op de typische morbiditeit die aangetroffen wordt bij oudere patiënten. De meeste patiënten zullen ouder zijn dan 65 jaar, maar de problemen die het best worden opgevangen door het specialisme Geriatrie worden in het algemeen meer aangetroffen in de groep ouderen van 80+.
---------------------------------------------
Er wordt hierbij erkend dat de organisatie van de Geriatrie in de verschillende Europese landen om historische en structurele redenen kan verschillen.

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

18-10-2016

New article