Il-Ġerjatrija

Il-Ġerjatrija hija speċjalizzjazzjoni fil-mediċina li tikkonċerna partikolarment kundizzjonijiet fiżiċi, mentali, funzjonali u soċjali fil-kura akuta, kronika, rijabilitattiva, preventiva kif ukoll dik lejn tmiem il-ħajja f’pazjenti anzjani.

Dan il-grupp ta’ pazjenti għandu livell ogħla ta’ fraĠilità u diversi mardiet attivi, u għalhekk għandu bżonn prattika olistika. Il-mard fl-anzjani jista’ jimmanifesta ruħu b’mod differenti, kultant huwa aktar diffiċli biex issir dijanjosi, idum ħafna biex jirrispondi għal-kura u spiss jirrikjedi għajnuna soċjali.

Għalhekk il-Ġerjatrija tmur ‘l hinn mill-mediċina li tispeċjalizza fuq organi speċifiċi peress li toffri terapija f’ambjent multidixxiplinarju, li l-iskop prinċipali tagħha huwa li tikseb l-aħjar stat funzjonali tal-persuna anzjana u ttejjeb il-kwalità tal-ħajja u l-awtonomija.

Il-Ġerjatrija mhijiex definita specifikament bl-età, però tittratta mard tipiku li huwa aktar komuni fl-anzjani. Il-maĠĠoranza tal-pazjenti jkunu qabżu l-65 sena iżda l-problemi li l-aktar ikunu trattatti mill-ispeċjalizzjazzjoni tal-Ġerjatrija huma aktar komuni f’dawk li jaqbżu it-80 sena.
 

Meeting in Berlin

The autumn meeting of the section was in Berlin on the 13th of October 2018. There was a presentation of how geriatric medicine is organized in Germany. The main discussion was about the European Training Requirements for Geriatric Medicine, which is being written, and the plans for a European exam in geriatric medicine.  Jurate Macijauskiene from Lithuania was elected as president-elect. In the picture she is with Jaap Kulder the president of the section.
18/11/2018

Vilnius Meeting

The meeting of the section in Vilnius on May the 5th 2018: The delegates discussed a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine. Also there was a presentation of geriatric medicine in Lithuania. It was a very productive meeting in beautiful Vilnius with a delicious dinner afterwards. 

 

05/12/2018

Nice Meeting

 

See final minutes here

The meeting of the section in Nice on Sept 23, 2017: The delegates discussed new horizons for geriatric medicine in Europe, including the new geriatrics specialty title in France, a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine.

12/10/2017

Latest Minutes

See the latest minutes from the Brussels-meeting in the Board Only-section

05/08/2017

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

04/05/2017

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

18/10/2016

New article