Il-Ġerjatrija

Il-Ġerjatrija hija speċjalizzjazzjoni fil-mediċina li tikkonċerna partikolarment kundizzjonijiet fiżiċi, mentali, funzjonali u soċjali fil-kura akuta, kronika, rijabilitattiva, preventiva kif ukoll dik lejn tmiem il-ħajja f’pazjenti anzjani.

Dan il-grupp ta’ pazjenti għandu livell ogħla ta’ fraĠilità u diversi mardiet attivi, u għalhekk għandu bżonn prattika olistika. Il-mard fl-anzjani jista’ jimmanifesta ruħu b’mod differenti, kultant huwa aktar diffiċli biex issir dijanjosi, idum ħafna biex jirrispondi għal-kura u spiss jirrikjedi għajnuna soċjali.

Għalhekk il-Ġerjatrija tmur ‘l hinn mill-mediċina li tispeċjalizza fuq organi speċifiċi peress li toffri terapija f’ambjent multidixxiplinarju, li l-iskop prinċipali tagħha huwa li tikseb l-aħjar stat funzjonali tal-persuna anzjana u ttejjeb il-kwalità tal-ħajja u l-awtonomija.

Il-Ġerjatrija mhijiex definita specifikament bl-età, però tittratta mard tipiku li huwa aktar komuni fl-anzjani. Il-maĠĠoranza tal-pazjenti jkunu qabżu l-65 sena iżda l-problemi li l-aktar ikunu trattatti mill-ispeċjalizzjazzjoni tal-Ġerjatrija huma aktar komuni f’dawk li jaqbżu it-80 sena.
 

Vilnius Meeting

The meeting of the section in Vilnius on May the 5th 2018: The delegates discussed a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine. Also there was a presentation of geriatric medicine in Lithuania. It was a very productive meeting in beautiful Vilnius with a delicious dinner afterwards. 

 

05/12/2018

Nice Meeting

 

See final minutes here

The meeting of the section in Nice on Sept 23, 2017: The delegates discussed new horizons for geriatric medicine in Europe, including the new geriatrics specialty title in France, a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine.

12/10/2017

New Document

The new silver paper on “New horizons in geriatric medicine” has been published (Fisher JM et al, European Geriatric Medicine). See Key Internal Documents (Board only section).

09/26/2017

Latest Minutes

See the latest minutes from the Brussels-meeting in the Board Only-section

05/08/2017

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

04/05/2017

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

18/10/2016

New article