Il-Ġerjatrija

Il-Ġerjatrija hija speċjalizzjazzjoni fil-mediċina li tikkonċerna partikolarment kundizzjonijiet fiżiċi, mentali, funzjonali u soċjali fil-kura akuta, kronika, rijabilitattiva, preventiva kif ukoll dik lejn tmiem il-ħajja f’pazjenti anzjani.

Dan il-grupp ta’ pazjenti għandu livell ogħla ta’ fraĠilità u diversi mardiet attivi, u għalhekk għandu bżonn prattika olistika. Il-mard fl-anzjani jista’ jimmanifesta ruħu b’mod differenti, kultant huwa aktar diffiċli biex issir dijanjosi, idum ħafna biex jirrispondi għal-kura u spiss jirrikjedi għajnuna soċjali.

Għalhekk il-Ġerjatrija tmur ‘l hinn mill-mediċina li tispeċjalizza fuq organi speċifiċi peress li toffri terapija f’ambjent multidixxiplinarju, li l-iskop prinċipali tagħha huwa li tikseb l-aħjar stat funzjonali tal-persuna anzjana u ttejjeb il-kwalità tal-ħajja u l-awtonomija.

Il-Ġerjatrija mhijiex definita specifikament bl-età, però tittratta mard tipiku li huwa aktar komuni fl-anzjani. Il-maĠĠoranza tal-pazjenti jkunu qabżu l-65 sena iżda l-problemi li l-aktar ikunu trattatti mill-ispeċjalizzjazzjoni tal-Ġerjatrija huma aktar komuni f’dawk li jaqbżu it-80 sena.
 

Latest Minutes

See the latest minutes from the Brussels-meeting in the Board Only-section

05/08/2017

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

04/05/2017

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

2016-10-18

New article