Geriatri

Geriatri er den medisinske spesialitet som omfatter fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale aspekter ved behandlingen av eldre pasienter. Spesialiteten inkluderer behandling av eldre pasienter ved akutte og kroniske sykdommer, forebyggende arbeid, (tidlig)rehabilitering og omsorg ved livets slutt inkludert palliativ behandling.

Denne gruppen av pasienter er preget av skropelighet (frailty) og kan lide av multiple, aktive sykdommer, og det kreves derfor en helhetlig tilnarming. Sykdommer hos eldre har gjerne en atypisk presentasjon og kan derfor vare vanskelige a diagnostisere. Behandlingsresponsen kan ofte vare forsinket, og det er vanligvis ogsa behov for sosiale stottetiltak.

Geriatri gar derfor utover ren organ-spesifikk medisin og gir behandling i et tverrfaglig miljo. Behandlingen har som hovedmal a optimalisere den eldre pasientens funksjonsevne og oke livskvalitet og autonomi.

Geriatrisk medisin er ikke utelukkende definert ut fra alder, men konsenterer seg om lidelser som er vanlige hos eldre pasienter. De fleste geriatriske pasienter er over 65 ar gamle. Det er likevel pasienter over 80 ar som har best utbytte av den geriatriske behandlingsmetoden.

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

18-10-2016

New article