Geriatri

Geriatri er den medisinske spesialitet som omfatter fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale aspekter ved behandlingen av eldre pasienter. Spesialiteten inkluderer behandling av eldre pasienter ved akutte og kroniske sykdommer, forebyggende arbeid, (tidlig)rehabilitering og omsorg ved livets slutt inkludert palliativ behandling.

Denne gruppen av pasienter er preget av skropelighet (frailty) og kan lide av multiple, aktive sykdommer, og det kreves derfor en helhetlig tilnarming. Sykdommer hos eldre har gjerne en atypisk presentasjon og kan derfor vare vanskelige a diagnostisere. Behandlingsresponsen kan ofte vare forsinket, og det er vanligvis ogsa behov for sosiale stottetiltak.

Geriatri gar derfor utover ren organ-spesifikk medisin og gir behandling i et tverrfaglig miljo. Behandlingen har som hovedmal a optimalisere den eldre pasientens funksjonsevne og oke livskvalitet og autonomi.

Geriatrisk medisin er ikke utelukkende definert ut fra alder, men konsenterer seg om lidelser som er vanlige hos eldre pasienter. De fleste geriatriske pasienter er over 65 ar gamle. Det er likevel pasienter over 80 ar som har best utbytte av den geriatriske behandlingsmetoden.

Meeting in Berlin

The autumn meeting of the section was in Berlin on the 13th of October 2018. There was a presentation of how geriatric medicine is organized in Germany. The main discussion was about the European Training Requirements for Geriatric Medicine, which is being written, and the plans for a European exam in geriatric medicine.  Jurate Macijauskiene from Lithuania was elected as president-elect. In the picture she is with Jaap Kulder the president of the section.
18/11/2018

Vilnius Meeting

The meeting of the section in Vilnius on May the 5th 2018: The delegates discussed a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine. Also there was a presentation of geriatric medicine in Lithuania. It was a very productive meeting in beautiful Vilnius with a delicious dinner afterwards. 

 

05/12/2018

Nice Meeting

 

See final minutes here

The meeting of the section in Nice on Sept 23, 2017: The delegates discussed new horizons for geriatric medicine in Europe, including the new geriatrics specialty title in France, a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine.

12/10/2017

Latest Minutes

See the latest minutes from the Brussels-meeting in the Board Only-section

05/08/2017

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

04/05/2017

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

18/10/2016

New article