Definicia Geriatrickej Mediciny

Geriatricka Medicina je a odbor mediciny zaoberajuci sa telesnymi, psychickymi, funkčnymi a socialnymi stavmi v akutnom i chronickom štadiu, rehabilitaciou, prevenciou a starostlivosťou na konci života u staršich pacientov.

Tato skupina pacientov je zraniteľnejšia a ma mnohopočetne patologicke stavy, vyžadujuce si holisticky pristup. Prejavy chorob vo vyššom veku možu byť odlišne, čo sťažuje diagnozu. Odpoveď na liečbu je často spomalena a veľmi často je potrebna socialna podpora.

Geriatricka Medicina preto presahuje ramec organovo zameranej mediciny a poskytuje pridatnu liečbu poskytovanu multidisciplinarnym timom, ktorej cieľom je optimalizacia funkčneho stavu staršieho človeka a zlepšenie jeho kvality života a autonomie.

Geriatricka Medicina nie je vekovo špecifikovana ale zaobera sa multimorbiditou typickou pre staršieho pacienta. Vačšina pacientov je staršich ako 65 rokov, ale vačšina problemov, ktore rieši s vyskytuje častejšie vo veku nad 80 rokov.
------------------------------------
Z historickych a štrukturalnych dovodov može byť organizacia geriatrickej mediciny v jednotlivych členskych krajinach odlišna

Latest Minutes

See the latest minutes from the Brussels-meeting in the Board Only-section

05/08/2017

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

04/05/2017

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

2016-10-18

New article