Geriatrična medicina

Geriatrična medicina je specializacija, ki obravnava telesna, duševna, funkcionalna in socialna stanja, s katerimi se srečujemo pri obravnavi akutno in kronično bolnega starejšega človeka, njegovi rehabilitaciji, preventivni dejavnosti in oskrbi ob koncu življenja.

Zaradi značilne krhkosti in sočasne prisotnosti številnih aktivnih bolezenskih stanj, je potrebno k tem bolnikom pristopati celovito. Bolezni se v starosti izrazijo drugače, ugotavljanje in določitev bolezni je težje, odgovor na zdravljenje je lahko zakasnel, pogosto je potrebno zagotoviti ustrezno socialno pomoč.

Geriatrična medicina se od medicine, usmerjene v posamezne organske sisteme, razlikuje po tem, da zagotavlja oskrbo v multidisciplinarnem okolju, katerega vodilo je izboljšanje funkcionalnega stanja, kvalitete življenja in povečanje samostojnosti starega človeka.

Geriatrična medicina ni opredeljena s starostjo, ampak z bolezenskimi stanji, ki se značilno pojavljajo pri starejših ljudeh. Večina bolnikov je starejša od 65 let, težave, ki jih geriatrična medicina razrešuje najbolj uspešno, pa so najpogostejše pri starejših od 80 let.
-------------------------------
Zaradi zgodovinskih in strukturnih razlogov je organizacija geriatrične medicine v državah članicah EU različna.

Nice Meeting

See final minutes here

The meeting of the section in Nice on Sept 23, 2017: The delegates discussed new horizons for geriatric medicine in Europe, including the new geriatrics specialty title in France, a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine.

10/20/2017

New Document

The new silver paper on “New horizons in geriatric medicine” has been published (Fisher JM et al, European Geriatric Medicine). See Key Internal Documents (Board only section).

09/26/2017

Latest Minutes

See the latest minutes from the Brussels-meeting in the Board Only-section

05/08/2017

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

04/05/2017

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

2016-10-18

New article