Geriatrik

Geriatrik tıbbın tanımı hakkında Malta sözleşmesi (3 Mayıs 2008 Malta UEMS Geriatri Bölümü toplantısında onaylanmış; 6 Eylül 2008 Kopenhang’da uyarlanmıştır)
Bu hasta grubunun bütünsel yaklaşım gerektiren yüksek derecede kırılganlık ve aktif çoklu patolojiye sahip olduğu göz önünde bulundurulmuştur. Yaşlılarda hastalıklar farklı şekilde prezente olabilir, genellikle teşhis etmek çok zordur, tedaviye cevap çoğu zaman gecikir ve sıklıkla sosyal desteğe ihtiyaç vardır. Geriatrik Tıp, bu nedenle, organ odaklı tıbbı aşmakta, multidisipliner ekip ortamında ek terapi sunmaktadır.
Geriatrik Tıp’ın temel amacı yaşlıların fonksiyonel durumunu optimize etmek, yaşam kalitesini ve otonomisini artırmaktır. Geriatrik Tıp spesifik olarak yaşa tanımlı değildir ancak yaşlı hastalarda bulunan tipik morbiditelerle ilgilenir.
çoğu hasta 65 yaş üstü olmakla birlikte Geriatrik Tıp uzmanlığı tarafından en iyi ele alınan problemler 80 yaş üstü grupta çok daha sık görülür.
Tarihi ve yapısal nedenlerden dolayı Geriatrik Tıp’ın organizasyonunun Avrupa üyesi ülkeler arasında değişkenlik gösterebileceği ifade edilmiştir.
Tanımın farklı çevirilerine ulaşmak için: http://uemsgeriatricmedicine.org

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

18-10-2016

New article