Geriatrik

Geriatrik tıbbın tanımı hakkında Malta sözleşmesi (3 Mayıs 2008 Malta UEMS Geriatri Bölümü toplantısında onaylanmış; 6 Eylül 2008 Kopenhang’da uyarlanmıştır)
Bu hasta grubunun bütünsel yaklaşım gerektiren yüksek derecede kırılganlık ve aktif çoklu patolojiye sahip olduğu göz önünde bulundurulmuştur. Yaşlılarda hastalıklar farklı şekilde prezente olabilir, genellikle teşhis etmek çok zordur, tedaviye cevap çoğu zaman gecikir ve sıklıkla sosyal desteğe ihtiyaç vardır. Geriatrik Tıp, bu nedenle, organ odaklı tıbbı aşmakta, multidisipliner ekip ortamında ek terapi sunmaktadır.
Geriatrik Tıp’ın temel amacı yaşlıların fonksiyonel durumunu optimize etmek, yaşam kalitesini ve otonomisini artırmaktır. Geriatrik Tıp spesifik olarak yaşa tanımlı değildir ancak yaşlı hastalarda bulunan tipik morbiditelerle ilgilenir.
çoğu hasta 65 yaş üstü olmakla birlikte Geriatrik Tıp uzmanlığı tarafından en iyi ele alınan problemler 80 yaş üstü grupta çok daha sık görülür.
Tarihi ve yapısal nedenlerden dolayı Geriatrik Tıp’ın organizasyonunun Avrupa üyesi ülkeler arasında değişkenlik gösterebileceği ifade edilmiştir.
Tanımın farklı çevirilerine ulaşmak için: http://uemsgeriatricmedicine.org

Nice Meeting

See final minutes here

The meeting of the section in Nice on Sept 23, 2017: The delegates discussed new horizons for geriatric medicine in Europe, including the new geriatrics specialty title in France, a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine.

10/20/2017

New Document

The new silver paper on “New horizons in geriatric medicine” has been published (Fisher JM et al, European Geriatric Medicine). See Key Internal Documents (Board only section).

09/26/2017

Latest Minutes

See the latest minutes from the Brussels-meeting in the Board Only-section

05/08/2017

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

04/05/2017

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

2016-10-18

New article