Geriaatria definitsioon

Geriaatria on meditsiini eriala, mis tegeleb eakate patsientide füüsiliste, vaimsete, funktsionaalsete ja sotsiaalsete probleemidega, mis tekivad ägedate seisundite, krooniliste haiguste, rehabilitatsiooni ja preventsiooni ning sotsiaalsete ja elu lõpu olukordades. Need patsiendid on teadaolevalt haprad ja paljude ägedate haigusseisunditega, mis nõuab holistilist (igakülgset) lähenemist. Haiguste avaldumine kõrges vanuses võib olla erinev, mis muudab diagnoosimise keerukaks, ravivastuse hilinenuks ning sageli on vajalik sotsiaalne toetus. Seega ületab geriaatria organspetsiifilist meditsiini, võimaldades täiendavat käsitlust multidistsiplinaarse meeskonna poolt, mille peamine eesmärk on eaka patsiendi funktsionaalse seisundi optimiseerimine ja elukvaliteedi ning autonoomia parandamine. Geriaatria ei ole spetsiifiliselt vanusega seotud, kuid tegeleb eakatel esinevate tüüpiliste haigestumistega. Enamik geriaatrilisi patsiente on vanemad kui 65 aastat, kuid geriaatrilise käsitluse eelised on märgatavamad üle 80-aastaste vanusegrupis esinevate probleemide lahendamisel. Märkus: Ajaloolistel ja ühiskonnakorralduslikel põhjustel erineb geriaatrilise meditsiini korraldus erinevates Euroopa Liidu riikides.

Nice Meeting

See final minutes here

The meeting of the section in Nice on Sept 23, 2017: The delegates discussed new horizons for geriatric medicine in Europe, including the new geriatrics specialty title in France, a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine.

10/20/2017

New Document

The new silver paper on “New horizons in geriatric medicine” has been published (Fisher JM et al, European Geriatric Medicine). See Key Internal Documents (Board only section).

09/26/2017

Latest Minutes

See the latest minutes from the Brussels-meeting in the Board Only-section

05/08/2017

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

04/05/2017

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

2016-10-18

New article