Geriaatria definitsioon

Geriaatria on meditsiini eriala, mis tegeleb eakate patsientide füüsiliste, vaimsete, funktsionaalsete ja sotsiaalsete probleemidega, mis tekivad ägedate seisundite, krooniliste haiguste, rehabilitatsiooni ja preventsiooni ning sotsiaalsete ja elu lõpu olukordades. Need patsiendid on teadaolevalt haprad ja paljude ägedate haigusseisunditega, mis nõuab holistilist (igakülgset) lähenemist. Haiguste avaldumine kõrges vanuses võib olla erinev, mis muudab diagnoosimise keerukaks, ravivastuse hilinenuks ning sageli on vajalik sotsiaalne toetus. Seega ületab geriaatria organspetsiifilist meditsiini, võimaldades täiendavat käsitlust multidistsiplinaarse meeskonna poolt, mille peamine eesmärk on eaka patsiendi funktsionaalse seisundi optimiseerimine ja elukvaliteedi ning autonoomia parandamine. Geriaatria ei ole spetsiifiliselt vanusega seotud, kuid tegeleb eakatel esinevate tüüpiliste haigestumistega. Enamik geriaatrilisi patsiente on vanemad kui 65 aastat, kuid geriaatrilise käsitluse eelised on märgatavamad üle 80-aastaste vanusegrupis esinevate probleemide lahendamisel. Märkus: Ajaloolistel ja ühiskonnakorralduslikel põhjustel erineb geriaatrilise meditsiini korraldus erinevates Euroopa Liidu riikides.

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

18-10-2016

New article