Geriatrik

Geriatrik är en internmedicinsk specialitet med fokus på den sköra äldre patientens fysiska, psykiska, funktionella och sociala förmåga. Specialiteten omfattar såväl den akuta som kroniska fasen av olika sjukdomstillstånd och arbetar rehabiliterande, förebyggande och med vård i livets slutskede.
Patienter som behandlas av geriatriker är ofta sköra vilket innebär olika grader av funktionsnedsättningar och många sjukdomar i kombination med hög ålder.
Sjukdomar kan te sig annorlunda hos äldre jämfört med yngre vilket kan göra diagnostiken svår. Ofta tar längre det längre tid innan behandlingen verkar och behov av omsorgstöd kan uppstå över en kortare eller längre tid.
Den geriatriska specialiteten rymmer mer än den organfokuserade vården genom sitt helhetsperspektiv och multiprofessionella team. Fokus i den geriatriska vården är att förbättra den äldres livskvalitet bl. a genom att öka dennes oberoende.
Den geriatriska specialiteten definieras inte utifrån åldersgränser men de typiska patienterna är över 80-85 år.

EuGMS London 2022

18th International Congress, 'Better Together: Multidisciplanary TEam Working' - 28-30 September 2022

For more information please go to the websiite

13/04/2022

EuGMS Presidential Message  2021

Training Requirements for the Specialty of Geriatric Medicine

The European Training Requirements Geriatric Medicine were approved at the UEMS Council Meeting on 17 October 2020. Our next goals are to update the pregraduate training requirements and establish a (voluntary) European examination in Geriatric Medicine.


See the document here

07/12/2020

Autumn 2020

Documents and Minutes from the virtuel meeting October 10, 2020 can now be found on "Board Only" page

19/11/2020

Krakaw Meeting

 

 The autum meeting of the section was in Krakáw, Poland on the 28th of September after the suggessful EuGMS congress. There was a presentation of how geriatric medicine is organized in Poland. Also there were news from each country on how geriatric medicine is organized. The European Training Requirements for Geriatric Medicine, is now in its final stages and will soon be sent to the UEMS central organizaton for approval. The next steps are preparation of a European Exam in Geriatric Medicine. In the picture the group is enjoying the meeting and the good weather in Krakáw.

29/09/2019

Dear Mrs. Petermans and family,

I write with grief as president of the UEMS section Geriatric Medicine, on behalf of all past and present representatives, to express our condolences with the loss of your beloved husband. We will miss his wisdom and knowledge of the history of Geriatric Medicine in Europe and beyond. It is a pity that a man who did so much for the healthcare and well being of older persons can not profit himself from the achievements that were made.

We hope that the sadness of his death will in time be replaced by the fond memories we all have of Jean, one of the Geriatric Giants.

 

Jaap Krulder, president of the UEMS-GMS

19/09/2019

Reykjavik  Meeting

The spring meeting of the section was in Reykjavik on May the 11th 2019. There was a presentation of how geriatric medicine is organized in Iceland. The main discussion was about the European Training Requirements for Geriatric Medicine, which is now in its final stages. Hege Ihle-Hansen will be the Secretary of the section from January 2020. In the picture the group is enjoying the meeting and the surprisingly good weather in Iceland."

28/05/2019

Meeting in Berlin

The autumn meeting of the section was in Berlin on the 13th of October 2018. There was a presentation of how geriatric medicine is organized in Germany. The main discussion was about the European Training Requirements for Geriatric Medicine, which is being written, and the plans for a European exam in geriatric medicine.  Jurate Macijauskiene from Lithuania was elected as president-elect. In the picture she is with Jaap Kulder the president of the section.
18/11/2018

Vilnius Meeting

The meeting of the section in Vilnius on May the 5th 2018: The delegates discussed a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine. Also there was a presentation of geriatric medicine in Lithuania. It was a very productive meeting in beautiful Vilnius with a delicious dinner afterwards. 

 

05/12/2018

Nice Meeting

 

See final minutes here

The meeting of the section in Nice on Sept 23, 2017: The delegates discussed new horizons for geriatric medicine in Europe, including the new geriatrics specialty title in France, a plan for developing European Training Requirements for Geriatrics in 2018, and a vision for for a European process for certification in geriatric medicine.

12/10/2017

Latest Minutes

See the latest minutes from the Brussels-meeting in the Board Only-section

05/08/2017

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

04/05/2017

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

18/10/2016

New article