Geriatrik

Geriatrik är en internmedicinsk specialitet med fokus på den sköra äldre patientens fysiska, psykiska, funktionella och sociala förmåga. Specialiteten omfattar såväl den akuta som kroniska fasen av olika sjukdomstillstånd och arbetar rehabiliterande, förebyggande och med vård i livets slutskede.
Patienter som behandlas av geriatriker är ofta sköra vilket innebär olika grader av funktionsnedsättningar och många sjukdomar i kombination med hög ålder.
Sjukdomar kan te sig annorlunda hos äldre jämfört med yngre vilket kan göra diagnostiken svår. Ofta tar längre det längre tid innan behandlingen verkar och behov av omsorgstöd kan uppstå över en kortare eller längre tid.
Den geriatriska specialiteten rymmer mer än den organfokuserade vården genom sitt helhetsperspektiv och multiprofessionella team. Fokus i den geriatriska vården är att förbättra den äldres livskvalitet bl. a genom att öka dennes oberoende.
Den geriatriska specialiteten definieras inte utifrån åldersgränser men de typiska patienterna är över 80-85 år.

Brussels Meeting.

The meeting of the section in Brussels on the first of April:
The section was invited for a pre-conference dinner by the National Society of Belgian Specialists. The meeting took place at the Domus Medical Europaea in the heart of Brussels.

2017-04-05

LISBON MEETING

The meeting of the section in Lisbon on the 8th of October: The Portuguese press interviewed the local host and the president of the section, and published an article related to the importance of geriatrics for future health care.

2016-10-18

New article